Åbningstid - Betaling

Dagplejen har ikke fast åbningstid men er en fuldtidsplads på 48 timer (hvis ikke andet er aftalt).

Som hovedregel er dagplejen åben fra kl 6.30 til kl 16.15. Fredag dog til kl. 15.15.

Jeg forventer at de aftalte tider overholdes, da jeg planlægger min fritid efter det.

Efter aftale er der mulighed for aften/nat pasning, mod en mindre ekstrabetaling - dog kun 1 barn af gangen.

En plads i dagplejen koster 3.149 kr.  pr måned dertil kommer et tilskud, der udbetales fra kommunen og skal sendes direkte til mig. 

De anførte takster er gældende pr. 1.1.2024. Eventuelle prisreguleringer sker typisk i forbindelse med årsskiftet.

Der betales for 12 mdr. om året, juli måned kan barnet ikke udmeldes, da det er ferie måned.

Betalingen skal være mig ihænde den sidste hverdag i måneden, en måned forud. Hvis den sidste dag er en weekend/helligdag skal pengene være disponible hverdagen før.

Mit kontonummer er: reg.nr.: 3193
                                 ktonr.:  3205729763 

Jeg tilrettelægger min ferie i august for det kommende år. Jeg prøver så vidt muligt at følge skoleårets normale feriedage. Alle helligdage er lukket (hvis ikke andet er aftalt) 

Skulle Jeres barn forvolde skade på sig selv eller andre er det Jeres egen forsikring der skal dække det.

Inden opstart udfyldes en blanket, der sendes til kommunen, samt indmeldelseskontrakt, som vi begge underskriver og I får en kopi.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. 

Nyeste kommentarer

22.12 | 17:52

Hej Susanne

03.12 | 19:59

Super fin hjemmeside:) jeg starter selv privat dagpleje op i storvorde (lises ...